1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ประสบการณ์มากกว่า 60 ปี เราสร้างคนเก่งและคนดี สู่สังคม

สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้

สถานศึกษาที่เพียบพร้อม ไปด้วยสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์การเรียน ที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้

การเรียนการสอนโดยบุคลากรที่ใส่ใจ

บุคลากรที่มากคุณภาพและประสบการณ์ ดูแลใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครู

เรียนรู้ด้วยความสุข ในรั้วพร้อมพรรณ

"เราคือพร้อมพรรณ"

ยินดีต้อนรับ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานถึง 60 ปี โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีหัวใจของความเป็นครู องค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างและพัฒนาบุตรหลานของท่าน ให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต

_MG_2253

ความสุขในการเรียน

สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนมีความสุข

_MG_2338

เสริมสร้างและสอดแทรก

วิธีการสอนที่ไม่น่าเบื่อและสอดแทรกความรู้ผ่านสื่อการสอนที่นักเรียนสนใจ

_MG_2300

มิตรภาพ

มิตรภาพระหว่างการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนและสังคมที่ดีนำพาลูกหลานของท่านไปสู่อนาคตที่ดี

_MG_1732

ศักยภาพด้านกีฬา

ทักษะทางด้านกีฬาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ทางด้านร่างกาย รวมทั้งด้าน IQ และ EQ

_MG_2337

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

โรงเรียนพร้อมพรรณ มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

_MG_1972

เสริมสร้างทักษะ

การเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย

DSCF8495

การเรียนรู้นอกบทเรียน

การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในตำรา แต่ พร้อมพรรณวิทยา สอนให้เรียนรู้นอกตำราอีกด้วย

ความรู้คู่คุณธรรม

จริยธรรมวัฒนธรรม

เราปลูกฝังลูกพร้อมพรรณให้เป็นคนเก่ง และ คนดี ตามปรัชญาของโรงเรียน “ ความรู้ คู่ คุณธรรม ”

" การศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ดีในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานที่ดีในวันหน้า "

English March Camp

Stay informed and up to date for athletics, with the latest news.

April Advance Course

A place where we hope inspire and create long love of reading.

Saturday Class

More information on athletic programs and becoming a athlete.

การศึกษานอกห้องเรียน

Our school enjoys a rich and thriving best students experience.

Highlights

In case you run into any questions, check out FAQ information.

ข่าวสาร

[คำอธิบายภาพบนสมาร์ทกริด = “false” row_height = “160” mobile_row_height = “160” last_row = “ซ่อน” margins = “14” style = “7” font_type = “google” google_font = “Kanit”]

[/ สมาร์ทกริด]

60 ปี พร้อมพรรณวิทยา "ดอกแก้วรวมช่อ ศิษย์ พว ... รวมใจ"

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กำหนดหลักสูตรทุกชั้นเรียน จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้เป็นป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในเวทีโลก

Frequently Asked Questions

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Make an Appointment

All fields are obligatory

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400